พิธีกรรมก่อนการแสดงของ Celine Dion เกี่ยวข้องกับรูปปั้นทองสัมฤทธิ์ในมือของสามีที่ล่วงลับไปแล้ว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

6 + 4 =